Ritningar och dokument

Vi hanterar alla typer av ritningar, från projektering till skanning och arkivering.

Ritning

Vertical Tabs

Holmbergs har länge haft en betydande roll på byggarbetsplatsen som leverantör av allt från säkerhetsskyltar, fasadvepor och byggritningar till projektportal så som DOX. Vår långa erfarenhet i branschen gör oss till en trygg och pålitlig partner.

Scanning och digitalisering

Med senaste tekniken scannar och digitaliserar vi ditt arkiv av bygghandlingar och andra dokument du vill spara inför framtiden. Vi kan även skapa sökbara pdf:er av dina dokument.

- Dokument (typiskt A4 och A3)
- Ritningar
- Planskisser och kartor
- Loggar (seismisk data)
- Micro Film
- Microafficher

 

Dokumenthantering

Kom till oss med all typ av dokumenthantering! Vi skriver ut, laminerar, organiserar och monterar dina dokument i pärmar med register utifrån dina önskemål. Vi producerar även prospekt i alla format, upplagor och utföranden. God bildåtergivning och snygg efterbehandling kan göra hela skillnaden.

Projektverktygsportalen DOX

Byggprojekt resulterar i en mängd ritningar, bilder, kalkyler och andra dokument. Att kunna strukturera alla dessa filer på ett lättillgängligt och överskådligt sätt kan vara avgörande för hela projektet.
Varje byggprojekt involverar ett stort antal aktörer med skiftande behov och behörighet. Det är här projektportalen blir den sammanhållande länken. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Ritningshantering

På Holmbergs har vi en avdelning specialiserad på ritningar och dokumenthantering. Vi hanterar alla typer av ritningar, från projektering till scanning och arkivering.

Ladda upp ritningar >>>

Välkommen att kontakta våra experter:

Telefon: 040 660 66 00

Adress: Långhusgatan 7,

215 86 Malmö