Vad är utfall?

Varför behöver vi utfall och hur gör man för att trycka originalet utfallande? Vi har svaret på dina frågor!

utfall_6_header.jpg

Varför trycker man utfallande?

Jo, det är faktiskt så att få maskiner har möjlighet att trycka ända ut till kanten på arket. Oftast behöver maskinen föra arket framåt genom att hålla i någon del av papperet. För att bilder i slutprodukten ska kunna gå ända ut till kanten behöver man då skära av en liten bit av papperet.

Därför måste du se till att bilder, illustrationer, tonplattor och linjer som du vill ska gå ända ut på papperet ligger ”över” kanten på slutformatet när du gör originalet. Detta för att inte riskera att få en vit kant när materialet renskärs efter tryckningen. Tänk även på att inte lägga texter för nära ytterkanterna i dokumentet. För att markera vad som är utfall och slutformat används skärmärken/tryckmärken. Ett standardmått på utfall när det gäller normalstora trycksaker är 5 mm men vi kan klara oss med 3 mm. Vid storformatsproduktioner kan det vara lämpligt att ha minst 10 mm utfall.

Hur skapar man ett utfall?

När du skapar ett nytt dokument i InDesign väljer du först ditt slutformat, låt oss säga att du ska göra en A4 flyer. Kollar du lite längre ner kan du välja utfall, där skriver du i 3 mm i varje ruta. När du sedan har skapat ditt dokument ska det ligga en röd ram utanför det vita arket. Det som finns där i mellan är ditt utfall. Se till att du placerar alla dina bilder och dylikt ut till den röda ramen. När du sedan exporterar din PDF måste du gå in under ”märken och utfall” för att där fylla i att du ska ha skärmärken samt ticka i boxen ”Använd dokumentutfall.

Vill du veta mer?

Telefon: 040 660 66 00

Adress: Långhusgatan 7,

215 86 Malmö