Preem

Ett svenskt drivmedelsbolag som använder PEP-lösning för sin kommunikation, information och lagerhantering.

preem

Preem är ett svenskt drivmedelsbolag som har cirka 570 tankställen samt två raffinaderier i Sverige, ett i Göteborg och ett i Lysekil.

Företagsfakta
Preem raffinerar sammanlagt ca 18 miljoner ton råolja per år, och är en av Sveriges största producenter av förnybara drivmedel. Preem bedriver förädling av råolja, förnybara råvaror samt försäljning av bränsleprodukter till olika verksamheter och andra drivmedels- och oljebolag i Sverige och på den internationella marknaden, främst i nordvästra Europa. Ungefär 2/3 av produktionen exporteras, vilket innebär att Preem är ett av Sveriges största exportföretag. Ungefär hälften av alla petroleumprodukter som förbrukas i Sverige kommer från Preems raffinaderier.

År 2017 låg omsättningen på 69 miljarder kronor. Antalet anställda var knappt 1 400 personer. Inklusive partners och återförsäljare arbetar över 3 000 personer under Preems varumärke.

Behov
Preem hade initialt behov av en partner som kunde tillhandahålla grafiska- samt distributionstjänster.
Då Preem har många stationer och återförsäljare ute i landet behövs en partner som kan tillgodose alla intressenters behov av att beställa trycksaker och lagermaterial för utleverans till lokal adress. Parallellt med detta beställs tryck och distribution kampanjer m.m. centralt från olika uppdragsgivare inom olika produktområden som Preem har. Exempelvis företagskort, privatkort, butikskampanjer, strategiska kampanjer och löpande sp-material. Man behöver också en partner som kan kommunicera direkt med Preems reklambyråer.

Lösning
Holmbergs upprättade en webshop med lagerhantering och distribution vilket gjorde att lagermaterial blev tillgängligt att beställa för stationer samt för centrala funktioner på Preem, för leveranser till aktuella lokala adresser. Stationer och återförsäljare går in i webshopen och beställer skyltar, affischer m.m. som de har behov av. I webshopen finns även en del annat materail såsom kvittorullar, administrativt material m.m.

Arbetsgång
Holmbergs trycker, printar, lagerhåller och distribuerar Preems material. Vi driftar och underhåller även en webshop som idag är uppgraderad till en PEP lösning. Produkterna som produceras är allt från broschyrer, foldrar och affischer till specialframtagna förpackningar och displaylösningar.

Resultat
Preem har idag en modern lösning för att producera, lagra och distribuera trycksaker och annat material. Upplägget är effektivt, med online beställningar så får Preem korta ledtider, hög servicegrad samt hög kvalitet och detta spar kostnader för Preem. Det är viktigt för Preem att kunna agera snabbt och få ut material på rätt tid och till rätt plats.  

Vill du veta vad vi kan göra för dig?