Papperslära

Vad svarar du när du får frågan om vilket papper du vill ha till trycksaken? Ett vitt papper, eller kanske ett tunt papper? Papper har otroligt många fler egenskaper som kan vara avgörande för tryckets resultat och spelar stor roll i trycksaksproduktionen. Läs mer om detta nedan!

papper

Detta blogginlägg ägnas åt tips och trix vad gäller papper och valen kring olika tryckbärare. Vi berör även uttryck relaterade till papper som du kan stöta på då du beställer en trycksak.

 

BESTRUKET ELLER OBESTRUKET PAPPER

Eftersom ett bestruket papper har en jämnare yta tillåter det en högre rastertäthet och har därför bättre tryckbarhet. Trycket blir därför blankare/jämnare än på ett obestruket papper och bilder återges på ett bättre sätt. Ett papper kan vara bestruket olika mycket beroende på vilket slutresultat som förväntas, från lätt bestrykning till hög. Några exempel där bestruket papper brukar användas är till broschyrer och kataloger. Kopieringspapper och kuvert är i sin tur exempel på produkter som brukar vara obestrukna.

GLÄTTAT ELLER MATT PAPPER

För att uppnå en riktigt hög glans kan ett papper glättas. Vid tryck av fotografiska bilder är ett glättat papper att föredra då bildåtergivningen blir klar och fin. Vid textåtergivning är ett matt papper att föredra.

LJUSHET OCH OPACITET

Då man talar om ett pappers ljushet talar man om hur vitt det är och därmed hur mycket ljus som reflekteras av dess yta. För bäst bildåtergivning är det mest lämpligt med ett papper med hög ljushet och vithet. Ska du däremot trycka text är det mer lämpligt med ett papper som inte ger för stor kontrast mellan papprets vita yta och bokstävernas svärta. För stor kontrast kan vara ansträngande för ögat. Opacitet är ett ord som används frekvent i den grafiska branschen och betyder genomskinlighet. Ett papper med hög opacitet är således mindre transparent än ett papper med låg opacitet som släpper igenom mer ljus.

FIBERRIKTNING

Hur styvt ett papper är i en viss riktning avgörs av dess fiberriktning och påverkar hur pappret bör vikas, bigas och falsas. Viker du pappret tvärs mot fibrerna riskerar du att bryta dessa vilket kan knäcka färgen i trycksakens rygg. Detta ger ett mindre snyggt intryck och strålveck kan bildas vid falsning. Fiberriktningen ska oftast ligga tvärs med tryckriktningen. Det är dock trycksakens ändamål som avgör vilken fiberriktning vi väljer att använda, i enstaka fall kan fiberriktningen alltså ligga längs med tryckriktningen. Vill du ta reda på papprets fiberriktning kan du lägga det över en bordskant på först ena och sedan andra hållet. Fiberriktningen ligger längs med bordskanten då pappret böjer sig mest.

PAPPERSFORMAT

Du har säkert hört talas om A-formaten (exempelvis A4) eftersom det är det vanligaste formatet i Europa. A-formatens långsida är roten ur 2 gånger kortsidans längd. Formatet utgår från A0 som har en area av 1 kvadratmeter. USA har inte samma standard utan använder sig ofta av formatet ”Letter” i kontorssammanhang. Vår Europeiska A4 är 210x297mm och amerikanarnas Letter är 216x279mm.

aserien

A-seriens format utgår från A0, 1188x 841 mm, som har en area av 1 m2.

A1 = 594x841mm
A2 = 420x594mm
A3 = 297x420mm
A4 = 210x297mm
A5 = 148x210mm
A6 = 105x148mm

DE TVÅ KOMPISARNA YTVIKT OCH BULK

Ett pappers vikt anges i gram per kvadratmeter (g/m2). Ett 100-gramspapper väger alltså 100 gram per kvadratmeter. Vanligt kopieringspapper brukar väga 80g/m2. En hög bulk ger ett lättare och luftigare papper som uppfattas styvare. Ett papper med låg bulk är tunnare och mer kompakt.

PARAMETRAR ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV PAPPER

Vilken känsla ska trycksaken ha? Hur länge ska den hålla? Vad får den kosta? Vilket är viktigast – textens läsbarhet, bildkvaliteten eller kanske både och? Vilken tryckteknik ska användas? Hur ska trycksaken efterbehandlas? Hur ska den distribueras? Hur viktig är dess miljöpåverkan? Vi hjälper dig gärna med pappersprov så att du hittar ett papper lämpat för din trycksaks ändamål.

svanen

Miljöpåverkan

En generell uppfattning är att trycksaksproduktionen ger större inverkan på miljön i förhållande till digitala budskapsbärare. Detta är en sanning med modifikation. Flera faktorer påverkar naturligtvis miljön men ett digitalt medium kräver strömförbrukning vilket kan påverka miljön i högre grad än en trycksak vars påverkan på miljön innebär en engångsinsats.

Många av Holmbergs trycksaker är svanenmärkta vars kriterier sätts upp av Nordisk Miljömärkning.

Välkommen om du vill veta mer om papper:

 

Telefon: 040 660 66 00

Adress: Långhusgatan 7,

215 86 Malmö