Mindre fysiska = mer digitala

Vi jobbar på som vanligt, eller nästan i alla fall. Det fysiska mötet har bara ersatts av det digitala.  Vårt kontor är öppet som vanligt och du kan alltid nå oss via telefon, mail och FaceTime eller via våra digitala kanaler.

Välkomna!

covid-19.jpg

I rådande situation, med det nya coronaviruset COVID-19, vill vi sända en tanke till dig och dina närstående. COVID-19 kommer att påverka många människor, kunder och företag. Vi delar därför med oss av de steg vi har tagit för att kunna fortsätta leverera våra tjänster till dig och samtidigt värna om våra medarbetare och medmänniskor.

Med vägledning från WHO och Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram en pandemiplan och infört förebyggande sanitetsåtgärder för våra anställda och besökare. Fysiska, icke affärskritiska, resor och möten ställs i nuläget in. Möten kommer istället att ske digitalt, via video och andra konferensverktyg. Vi är redan väl bevandrade inom dessa digitala hjälpmedel och du kommer att få högsta möjliga service, precis som tidigare. Självklart följer vi utvecklingen av COVID-19, både nationellt och internationellt, och uppdaterar kontinuerligt vår strategi.

Vårt kontor är öppet som vanligt och du kan alltid nå oss via telefon, mail och FaceTime eller via våra digitala kanaler. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi gemensamt kan bemöta de nya utmaningar som COVID-19 innebär. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan ta oss igenom det här och att vårt samarbete kommer att bli ännu starkare framöver.

Tack för ditt fortsatta förtroende.

Vänliga hälsningar,
Holmbergs