Hur fungerar RGB och CMYK?

Det mänskliga ögat kan uppfatta betydligt fler färger än de färger som kan reproduceras i tryck eller på en bildskärm. Här kan du läsa om hur och varför det är så.

Hela tiden strävar vi som tryckeri efter att komma så nära verkligheten och det mänskilga ögats förmåga att uppfatta färg som möjligt. I tryckprocessen används de fyra tryckfärgerna, processfärgerna, cyan, magenta, yellow och black, (CMYK). Med digital tryckteknik har vi även möjlighet att addera de tre extra processfärgerna orange, violett och grönt (OVG) vilka förstorar färgrymden ytterliggare. För att återge färger på en bildskärm används red, green och blue (RGB).

FÄRG I TRYCK – CMYK OCH PMS
För att blanda de fyra tryckfärgerna – cyan, magenta, gult och svart – i färgsystemet CMYK till de tilltänkta tryckfärgerna, rastreras originalet. Detta innebär att originalet delas upp i små punkter, ett raster för varje tryckfärg. När dessa fyra raster läggs på varandra, oftast i olika vinklar, upplevs bilden innehålla alla tänkbara färgnyanser eftersom ögat luras tro detta. För att trycka en exakt kulör används dekorfärg, det vill säga en färdigblandad tryckfärg. Exempel på dekorfärger är de som ryms i Pantone Matching System (PMS). För att få toningar av en dekorfärg kan denna rastreras vilket bidrar till att de små prickarna som utgör rastret lämnar mer eller mindre vitt mellan prickarna och färgen uppfattas då ljusare. Dekorfärg används ofta på logotyper där det är extra viktigt att färgen är exakt. Vid fyrfärgstryck (CMYK) med en eller två extra dekorfärger talar man om femfärgs- eller sexfärgstryck. Dekorfärger kan simuleras i fyrfärgstryck genom att de omvandlas till CMYK. Eftersom CMYK, till skillnad från dekorfärg, blandas med hjälp av raster blir färgen dock inte exakt men kan i många fall återskapas snarlikt.

raster

Olika storlek på punkterna och täthet mellan punkterna i rastret, återger olika kulörer i trycket.

FÄRG PÅ BILDSKÄRMEN – RGB
RGB – rött, grönt och blått – är en additiv färgblandning som återger färg med hjälp av ljus. Ju fler färger du lägger ihop i RGB desto ljusare blir det. Bildskärmar och TV-apparater använder sig av RGB för att återge färg. Jobbar du digitalt använder du dig således av RGB. Färgrymden är då större än vid fyrfärgstryck, en bild på din skärm har alltså större färgomfång än samma bild i tryck. När du formger en trycksak på datorn är det bra att ha detta i åtanke. Ett digitala original bör konverteras till CMYK innan tryck för att resultatet ska bli så likt färgen på skärmen som möjligt.

BRA ATT TÄNKA PÅ
För att underlätta kulörhanteringen på skärm och i tryck är det av stor vikt att återgivningen av färger på olika enheter är så lika som möjligt. Färgen visas på ett sätt på din skärm, en skrivare kan därefter tolka färgen annorlunda och ge ett resultat du inte förväntat dig. Därför kalibreras enheterna i en tryckprocess efter en ICC-profil, vilken hjälper olika enheter att efterlikna och simulera färgerna snarlikt. Du hittar Holmbergs ICC-profiler på vår hemsida. Tänk även på att färgerna på din trycksak är enhetsberoende, det vill säga att den resulterande kulören beror på de förutsättningar som gäller vid tryckningen så som papprets nyans och ytråhet. Färgkataloger med prover brukar återge dekorfärger på olika kvaliteter så som bestruket och obestruket papper.

CMYK

CMYK
När cyan, magenta och gult blandas
blir det grått. Svart läggs till som en fjärde färg för att få riktig svärta.

 

RGB

RGB
Här syns hur RGB blandas. När alla färger möts blir resultatet vitt.

Vill du veta mer?

Telefon: 040 660 66 00

Adress: Långhusgatan 7,

215 86 Malmö