Filformat

Det finns andra bildformat än .jpeg, en .gif-fil är inte bara en rolig liten video på Facebook och en logotyp bör sparas som .eps.

Filformat

Filformaten är många och det kan vara förvirrande att veta vad som ska användas till vad. I detta blogginlägget beskriver vi olika filformats för- och nackdelar samt användningsområden.

 

PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT)

PDF-format är standardformat i grafisk produktion. Ett tryckfärdigt original är exempelvis i .pdf-format eftersom filerna är minnessnåla, kan öppnas i alla olika datormiljöer och formatet kan transportera avancerad information mellan olika enheter. Detta praktiska format lämpar sig inte bara för tryck utan kan innehålla 3D-grafik, video, skalbara objekt, interaktiva formulär etc. Det är även ett lämpligt format vid korrektur då du har möjlighet att via Adobe Reader kommentera och markera direkt i filen. För att uppleva slutresultatet på bästa sätt rekommenderar vi dock alltid fysisk korrektur.

 

TIFF (TAGGED IMAGE FILE FORMAT)

Tiff används ofta för pixelbilder och kan läsas i både MAC och PC. Eftersom filer i .tiff kan vara stora komprimeras de med fördel för att minska filstorleken. Detta kan göras med LZW-komprimering - som inte påverka kvaliteten på bilden.

 

JPEG (JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP)

JPEG är ett av de mest använda filformaten för bilder eftersom formatet är densamma på alla datorer. För att minska filstorleken kan jpeg även användas som komprimeringsmetod. Det är bra att ha i åtanke att lite information tas bort från bilden för varje gång den sparas som .jpeg - vilket kan leda till kvalitetsproblem i tryck. Ett alternativ till .jpeg är därför efterföljaren .jpeg2000 där den förstörande komprimeringsgraden kan justeras eller tas bort helt. Trots den förstörande komprimeringen på .jpeg-filer går det oftast inte att skönja kvalitetsförslusten. Vi rekomenderar att jobba med högupplösta bilder med hård komprimering snarare än lågupplösta bilder med låg komprimering. Eftersom formatet inte stöder genomskinlighet lämpar det sig oftast inte för logotyper - som inte är fyrkantiga - då det blir en vit tonplatta bakom logotyper som sparats i .jpeg.

 

EPS (ENCAPSULATED POSTSCRIPT)

Objekt- och vektorgrafik, så som logotyper, sparas med fördel i .eps eftersom formatet stöder  genomskinlighet och (oftast) är vektoriserade och därför skalbara.

 

GIF (GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT)

Detta filformat används i huvudsak på webben då filerna är relativt små. Det ska nämnas att en gif-fil enbart kan innehålla 256 färger och därför inte lämpar sig för fotografiska bilder. Gif ger möjlighet att skapa enkla animationer, vilket blivit ett populärt komplement till emojis på sociala medier.

 

PNG (PORTABLE NETWORK GRAPHIC)

PNG är ett praktiskt filformat för bilder som publiceras på webben då de inte komprimeras nämnvärt hårt och även stödjer genomskinlighet.

 

BMP (BITMAP)

Detta format används för bilder i Windowsmiljö.

 

PSD (ADOBE PHOTOSHOP)

PSD-filer används vid bildredigering i Photoshop och kan monteras direkt i layoutprogramet Adobe Indesign.

 

AI (ADOBE ILLUSTRATOR)

Detta är ett format som används vid illustrering i Illustrator. Formatet ska inte användas i tryck då filen kan tappainformation om skuggor och genomskinlighet. Genom att istället spara i .eps avhjälps problemet.

 

RAW

En raw-fil är den obearbetade bildfilen, vilken innehåller all information som registreras då en bild tas med en digitalkamera. Filen är stor och används aldrig i tryck men kan likställas med det analoga negativet. Du kan inte själv spara en fil i .raw utan detta är det format som kameran sparar i och som sedan öppnas i ett bildbearbetningsprogram och därefter sparas om till lämpligt filformat anpassat för bilder så som .tiff eller .jpg.

Vill du veta mer?