Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

Upplaga

Antal exemplar som produceras.

Upplösning

Beskriver informationstätheten i en digitalbild.

Utfall

Bilder, tonplattor, linjer och andra objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste ha utfall, det vill säga läggas utanför sidans format för att man inte ska riskera att få en synlig kant av papperet när tryckarket renskärs.

Utskjutning

Sidorna i en trycksak placeras enligt ett speciellt schema för att passa tryckark och efterbehandling.

Utskriftsupplösning

Mäts i dpi (dots per inch). Upplösning hos en viss utskriftsenhet.