Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

Tecken

Bokstav, siffra eller symbol.

Teckenkonturer (textkontur)

Teckensnitt i en layout kan omvandlas till teckenkonturer vilket innebär att de blir objektgrafik och teckensnittet behöver inte bifogas. Konverteringen innebär att texten inte är redigerbar.

Teckensnitt

Utseende på bokstäver. Kallas även typsnitt.

Teckensnittsfamilj

Utseende och särdrag delar in teckensnitt i familjer, t ex antikva, linjärer och groteska.

Textilhäftning

Inbundna böcker trådhäftas vilket innebär att de falsade arken sys ihop. Omslag limmas runt inlagan. Kallas även trådhäftning.

Tidskrift

Publikation som kommer ut regelbundet.

TIFF

Vanligt filformat för digitala bilder.

Tilltryckning

Tryck av ytterligare exemplar av tidigare trycksak utan större ändringar.

Titelsida

Innehåller bokens titel, författarens namn och förlaget. Placeras oftast på sidan 3 i inlagan.

Toning

Övergång mellan ett antal kulörer.

Tonplatta

Jämn kulörton över en yta.

Triohålning

Standardhålning som används för svenska pärmar. Ej internationell standard.

Truetype

En filtyp för fonter som inte är baserade på PostScript. I vissa fall kan det vara problem att trycka Truetype då typsnittet inte är komplett eller korrekt skapat.

Tryckort

Ska enligt lag finnas på trycksaker och innehålla tryckeriets namn, hemort och tryckår.

Trådhäftning

Inbundna böcker trådhäftas vilket innebär att de falsade arken sys ihop. Omslag limmas runt inlagan. Kallas oftare textilhäftning.

Träfritt papper

Papper som består av mindre än 10 procent mekanisk massa och mer än 90 procent kemisk massa kallas träfritt. Träfritt papper har hög vithet, bra styrkeegenskaper och hög livslängd.

Trähaltigt papper

Papper som består av mer än 10 procent mekanisk massa och mindre än 90 procent kemisk massa kallas trähaltigt. Trähaltigt papper har kortare livslängd, sämre styrka och vithet men i gengäld högre opacitet och bulk. Det är också oftast billigare än träfritt papper.