Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

Sadelhäftning

Falsade ark sammansatta med klamrar i ryggen. Kallas även rygghäftning.

Satsyta

Ytan innanför marginalerna.

Screentryck

Tryckteknik där en finmaskig väv som är uppspänd på ram släpper igenom tryckfärg som fördelas med rakel (skrapa). Screentryck används på hårda material och stora ytor men ersätts i allt större utsträckning av digitaltryck i storformat.

Sekunda

Den sida på tryckarket som trycks sist.

Seriffer

Små klackar på bokstäverna som finns på antikva typsnitt, t ex Times.

Sidbrytning

När man avslutar en sida och börjar på nästa.

Silk

Silkbestrukna papper har en jämnare yta än mattbestrukna och ger också en annan känsla. Kombinerar bra läsbarhet med mycket bra bildkvalitet.

Skärmärken

Märken som anger var tryckarket ska skäras.

Slutkorrektur

Det absolut sista korrekturet innan man börjar trycka.

Snittvarianter

Olika varianter av ett teckensnitt, t ex kursiv, mager och fet.

Spiralbindning

Lösa ark sätts samman med en spiral. Kallas även wire-o-bindning.

Spärrning

Mellanrummet mellan bokstäverna ökas.

Stansning

Frångår man rektangulär eller kvadratisk form måste man stansa. Rundade hörn, fönster och flikar är exempel på stansning.

Storformat

Begrepp som används för större skyltar inom olika användningsområde – både inomhus och utomhus.