Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

Kalandrerat papper

Både bestrukna och obestrukna papper kan vara gloss. Papperet har pressats samman för att öka glansen och ytjämnheten vilket ger bättre bildåtergivning men kan ge störande glans i textytor. Papperets tjocklek, styvhet och opacitet försämras. Kallas även glättat eller gloss.

Kapitäl

Snittvariant på ett typsnitt där versala bokstäver som är lika höga som de gemenas x-höjd används istället för gemena bokstäver.

Kartong

Ytvikt över 170 g brukar definieras som kartong. (se även finkartong och grafisk kartong)

Kemisk massa

Vid tillverkning av kemisk massa utvinner man cellulosafibrer ur veden genom kokning med kemiska tillsatser. Kemisk massa tillverkas av långfibrig massa från barrträd och kortfibrig massa från lövträd.

Kerning

När man minskar eller ökar avståndet mellan två bokstäver.

Klammerhäftning

Se rygghäftning.

Kliché

Form som används vid prägling.

Knipning

Minskning av teckenmellanrum.

Kolofon

Mer utförlig information än tryckorten. Placeras oftast längst fram eller bak i en bok. Kolofon kan ange formgivare, fotografer, typsnitt, papper etc.

Komprimering

Komprimering sker ofta innan man transporterar filer via Internet. Filen kodas om så att den kräver mindre minne (blir mindre) och därmed går fortare att skicka. Risken för att en fil skadas vid transport minskar när den komprimerats.

Konsttryck

Konsttryckspapper är ett papper som har en mycket stor mängd bestrykning och mycket fina pigment. Mycket bra bildtryckspapper. (se bestruket)

Kontrast

Stor skillnad mellan tonerna i de ljusa och mörka partierna i en bild innebär att den har hög kontrast.

Korrektur

Korrekturläsning innebär att man kontrolläser en godkänd text för att korrigera stavfel, avstavningar etc.

Kursiv

Snittvariant av ett typsnitt med lutande tecken. Många kursiva tecken kallas italic.

Kägel

Innebär samma som radavstånd.