Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

JDF

Job Definition Format är en standard för utbyte av information mellan olika grafiska produktionssystem. I JDF-informationen finns bland annat anvisningar om hur trycksaken ska falsas och skäras så att detta görs automatiskt.

JMF

Job Messaging Format ingår i JDF-standarden och är en standard för att skicka statusinformation mellan olika system i produktionskedjan.

JPEG

Joint Photographic Experts Group är en förstörande komprimeringsmetod för bilder. Fungerar också som ett eget bildformat.