Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

Ibladning

När man placerar en trycksak inuti en annan, t ex annonsbilaga i en dagstidning.

ICC

International Color Consortium är en grupp mjuk- och hårdvarutillverkare i den grafiska branschen som arbetar med att hitta en gemensam standard för färghantering.

ICC-profil

En standard för att beskriva kulöregenskaper hos scannrar, bildskärmar, skrivare, provtryck och tryck.

Indrag

Första raden i ett stycke börjar längre till höger än övriga rader i texten.

Ingress

Inledande textstycke innan brödtext. Sätts gärna i annan stil än brödtexten.

Inhängning

När man sätter samman inlagan med omslaget på en pärmbok genom att limma fast för- och eftersätts mot pärmen.

Intag

Samlingsbegrepp för inställningar och förberedelser som måste göras i tryckpressen innan man får ett godkänt tryckark.

Interpolation

Teknik för att räkna om informationen i en digital bild för att förändra upplösningen.

ISO 14001

Internationell standard för miljöledningssystem.