Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

Gemener

Små bokstäver, motsats till versaler (stora bokstäver).

GIF

Graphic Interchange Format är ett filformat som huvudsakligen används för webben.

Gloss

Både bestrukna och obestrukna papper kan vara gloss. Papperet har pressats samman för att öka glansen och ytjämnheten vilket ger bättre bildåtergivning men kan ge störande glans i textytor. Papperets tjocklek, styvhet och opacitet försämras. Kallas även glättat eller kalandrerat.

Glättat

Både bestrukna och obestrukna papper kan vara gloss. Papperet har pressats samman för att öka glansen och ytjämnheten vilket ger bättre bildåtergivning men kan ge störande glans i textytor. Papperets tjocklek, styvhet och opacitet försämras. Kallas även gloss eller kalandrerat.

Grad

Teckenstorleken på en boksatv. Anges i punkter.

Grafisk kartong

Tillverkas i speciella kartongmaskiner. Delas in i flerskiktskartong och homogenkartong. Kännetecknas av hög bulk och spänst.

Gramvikt

Papperets vikt i gram per kvm. En kvm är detsamma som A0. Av A0 får man ut 16 A4-ark.

Gördel

En gördel av papper sätts runt en eller flera trycksaker. Kallas även banderoll.