Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

Faktaruta

Textruta i anslutning till en längre text som ger kortfattad information, ofta i punktform, om textens innehåll.

Faktor

Ursprungligen förman på tryckeri eller sätteri. Faktorn var också vanlig på reklambyråer. Idag är betydelsen en person som har goda kunskaper i grafisk teknik och produktion som förmedlar kontakten mellan beställare och tryckeri.

Falskt uppslag

När ett uppslag består av sidor som inte ligger bredvid varandra vid tryckning. Förskjutning kan uppkomma när texter och bilder ligger över uppslaget.

Falsning

När man falsar viker man papperet för att skapa sidor av ett tryckark. De vanligaste varianterna är parallellfalsning, som oftast används när trycksaken inte ska bindas, och korsfalsning, som är vanligast när den ska bindas.

Fiberriktning

De flesta fibrer lägger sig i pappersbanans längdriktning vid tillverkningen och skapar papperets fiberriktning. Papperet är styvare mot fiberriktningen. Om man lägger ett papper över en bordskant, böjer det sig mest när fiberriktningen går längs bordskanten. Drar man ett papper hårt mellan finger och nagel vågar sig den kanten mest som ligger tvärs fiberriktningen. Fiberriktningen är viktig vid falsning och bigning. Vid falsning och bigning ska falsvecket gå längs fiberriktningen för att undvika falssprickor, något som är särskilt viktigt vid bestrukna papper.

Finkartong

Finns ett papper i både låga och höga ytvikter brukar de ytvikter som är över 170 g kallas finkartong. Finkartong produceras på samma sätt som papper.

Flerskiktskartong

Oftast uppbyggd av flera skikt med olika typer av massa.

Flöda om

När radfallet i ett dokument förändras vid t ex byte av font. Detta kan ske om inte typsnitt bifogas/inkluderas i ett dokuement då mottagaren inte har samma typsnitt.

Folder

Falsad trycksak.

Folieprägling

Prägling som är fylld med en folie.

Foliering

En yta av folie läggs på trycksaken, oftast partiellt.

Format

A-formatet anger storleken på papper med bredden först och höjden sedan. B-, C- och E-format anger storleken på kuvert. Här anges höjden först sedan bredden.

För- och eftersätts

Sidor som limmas fast vid omslaget i pärmböcker för att fästa inlagan vid pärmen.