Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

E format

Kuvertformaten har anpassats till A-formaten och finns i tre olika serier: B, C och E. Exempelvis ryms ett E4-kuvert i ett C4-kuvert, som i sin tur inryms i ett B4-kuvert.

E65

Kuvertformat, 110 x 220 mm (höjd x bredd).

Edition

Samma betydelse som upplaga eller utgåva. Dagstidningar kan tryckas i olika editioner beroende på utdelningsområde.

Effektpapper

Papper som är färgade, strukturerade, skimrande eller transparenta tillhör gruppen effektpapper. Används för att skapa effekt eller för att trycksaken ska förmedla en viss känsla.

Efterbehandling

Innefattar allt som händer med papperet från tryck till färdig trycksak, t ex falsning, plockning, klammerhäftning. Bokbinderi är ett mer traditionellt ord för efterbehandling.

Eftersätts (För- och eftersätts)

Sidor som limmas fast vid omslaget i pärmböcker för att fästa inlagan vid pärmen.

Emballage

Skyddande förpackning.

Enkelsidigt papper

Papperets sidor har olika ytegenskaper, exempelvis vykort.

EPS

Encapsulated PostScript är ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik.

Etikett

Liten tryckt papperslapp, oftast med klister på baksidan.

Europaskala/Europastandard

Standard för definition av kulöregenskaper i Europa. Motsvarande amerikansk standard anges SWOP.

Eurosize

Pappersformat, 1185 x 1750 mm (bredd x höjd).