Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

B Format

Kuvertformaten har anpassats till A-formaten och finns i tre olika serier: B, C och E. Exempelvis ryms ett E4-kuvert i ett C4-kuvert, som i sin tur inryms i ett B4-kuvert.

B format

Kuvertformaten har anpassats till A-formaten och finns i tre olika serier: B, C och E. Exempelvis ryms ett E4-kuvert i ett C4-kuvert, som i sin tur inryms i ett B4-kuvert.

Banderoll (1)

En banderoll av papper sätts runt en eller flera trycksaker. Kallas även gördel.

Banderoll (2)

Större skylt i textil eller mjukt plastmaterial.

Bestruket

Ett bestruket papper har försetts med ett eller flera skikt med en blandning av krita och lera för att få en jämnare yta och goda tryckegenskaper. En högre mängd bestrykning och finare pigment ger högre bildtrycksegenskaper.

Bigning

Vid högre ytvikt gör man en vikmarkering före falsning för att undvika falssprickor och för att få en snygg vikning.

Bildbehandling

Att skapa, bearbeta, ändra eller retuschera bilder i datorn.

Bildbyline

En bild på journalist/skribent som placeras intill artikeln som skrivits. Vanligast i tidningar och tidskrifter.

Bildoriginal

Digital bild, dia, fotografisk papperskopia eller illustration/teckning.

Bildtext

Kort text som placeras intill en bild för att ge information om bilden.

Bildupplösning

Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild. Mäts i ppi (pixel per inch).

Blanks

Förtryckta ark av exempelvis brevpapper och visitkort med förtryckt logotyp där man i efterhand kan trycka till ytterligare information.

Bleeding

När två färger blöder in i varandra så att de blandas.

Blockning

Lösa ark limmas samman till block med ett speciellt lim.

Blockning

Typ av limbindning för block.

Blåkopia

Gammal form av provtryck för att kontrollera utskjutningen. Idag använder man termen plotter och den är digitalt utskriven.

Blödning

När två färger blöder in i varandra så att de blandas.

BMP

Betyder bitmap. Standardformat för bilder i Windows. Används oftast i kontorsprogram och skärmgrafik.

Bokbinderi

Innefattar allt som händer med papperet från tryck till färdig trycksak, t ex falsning, plockning, klammerhäftning. Kallas även efterbehandling.

Broschyr

En mindre omfångsrik trycksak som är rygghäftad eller bunden på annat sätt.

Brödtext

Den typografiska stil som man använder för löpande text.

Bulk

Volymmått som talar om hur poröst eller kompakt ett papper är. Bulk brukar användas för att beskriva papperets tjocklek i förhållande till vikt. Ett papper med hög bulk är med andra ord ett tjockt papper i förhållande till dess vikt. Trähaltigt papper har en högre bulk jämfört med träfritt papper vid samma ytvikt.

Byline

Namnet på journalist/skribent som skrivit artikeln som anges i anslutning till texten. Idag även vanligt att e-postadress anges. Vanligast i tidningar och tidskrifter.