Grafisk ordlista

Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så hjälper vi dig med svar.

A (23) | B (23) | C (10) | D (9) | E (12) | F (13) | G (8) | H (8) | I (9) | J (3) | K (15) | L (9) | M (6) | N (1) | O (9) | P (16) | R (8) | S (14) | T (17) | U (5) | V (6) | W (1) | Y (2) | Z (1)

A Format

Det mest förekommande pappersformatet i Europa. A0 är 841 x 1189 mm och är detsamma som en m2. Av en A0 får man ut 16 A4-ark. A-formatet bygger på principen att man halverar tvärs den långa kanten. A1 är alltså 594 x 841 mm, osv.

A0

Pappersformat, 841 x 1189 mm (bredd x höjd).

A1

Pappersformat, 594 x 841 mm (bredd x höjd).

A2

Pappersformat, 420 x 594 mm (bredd x höjd).

A3

Pappersformat, 297 x 420 mm (bredd x höjd).

A format

Det mest förekommande pappersformatet i Europa. A0 är 841 x 1189 mm och är detsamma som en m2. Av en A0 får man ut 16 A4-ark. A-formatet bygger på principen att man halverar tvärs den långa kanten. A1 är alltså 594 x 841 mm, osv.

A0

Pappersformat, 841 x 1189 mm (bredd x höjd).

A1

Pappersformat, 594 x 841 mm (bredd x höjd).

A2

Pappersformat, 420 x 594 mm (bredd x höjd).

A3

Pappersformat, 297 x 420 mm (bredd x höjd).

A4

Pappersformat, 210 x 297 mm (bredd x höjd).

A5

Pappersformat, 148 x 210 mm (bredd x höjd).

A6

Pappersformat, 105 x 148 mm (bredd x höjd).

Abribus

JCDecauxs benämning på Eurosize-formatet, dvs. 1185 x 1750 mm (bredd x höjd).

Adshel

ClearChannels benämning på Eurosize-formatet, dvs. 1185 x 1750 mm (bredd x höjd).

Anfang

Extra markerad begynnelsebokstav i början av ett kapitel eller stycke. Graden på anfangen är oftast mycket större än övrig text men kan också ha annan färg eller annat typsnitt.

Antikva

Teckensnittsfamilj som har seriffer (små klackar), t ex Times.

Arkivbeständigt

Svenskt Arkiv är det enda papperet i Sverige som idag kan benämnas som arkivbeständigt. Här används bomulls- eller linnefibrer som huvudingrediens.

Arkoffset

Offsettryckteknik där tryckpressen matas med pappersark.

ATM

Adobe Type Manager är ett hjälpprogram för teckensnittshantering.

Avstavning

Uppdelning av ett ord med hjälp av bindestreck i slutet av en textrad när ordet inte får plats på raden.

Åldersbeständigt

Papper med kemisk massa (träfritt papper) har bättre åldringsegenskaper och är nästintill oförändrat under lång tid medan mekanisk massa (trähaltigt papper) gulnar relativt snabbt.

Äkta uppslag

När ett uppslag består av sidor som ligger bredvid varandra vid tryckning.