Fantasi som vapen i krig

War Child är en organisation som arbetar internationellt för att förbättra livet för hundratusentals krigsdrabbade barn. Newsroom träffade Linnea Åberg från War Child för att lära sig mer om organisation och hur de arbetar.

warchild.jpg

En liten pojke lutar en stor vattenflaska mot ena axeln på sin väg genom ett flyktingläger. Plötsligt lyfter en stor handskprydd hand bördan från pojkens axel. Pojken tittar upp och ser Batman torna upp sig mot solen, han ler. De leker kurragömma, spelar boll och musik hela dagen. Pojken får plötsligt vara barn och glömma verkligheten för en stund. Scenariot är plockat ur en av War Childs reklamfilmer som ligger väldigt nära sanningen. Ibland är fantasin det enda sättet för barn i krig att klara av verkligheten vilket gör War Childs arbete så viktigt.

War Child gör insatser i krigsdrabbade länder över hela världen, bland annat Libanon. Idag har organisationen cirka 100 personer som jobbar i Libanons flyktingläger. Främst är det syriska flyktingar som omhändertas, många av dem är barn. En av insatserna i Libanon innebär uppbyggnad och underhåll av så kallade ”säkra platser” i flyktinglägerna.  Barnen kan komma till dessa platser och få lov att glömma flykten en att stund. De uppmuntras att bara vara barn igen.
– På de säkra platserna kan barnen exempelvis leka, sjunga och uttrycka sig kreativt genom att rita teckningar, berättar Linnea Åberg som är kommunikationsansvarig på War Childs kontor i Stockholm.
War Child har haft kontor i Storbritannien och Nederländerna sedan början av 90-talet men såg att det fanns stor möjlighet att sprida arbetet samt bredda insamlingen och 2016 kunde det första Sverigekontoret slå upp sina portar i Stockholm. Det svenska teamet jobbar dels med insatser nationellt men i och med den stora flyktingströmmen till Sverige under 2014 och 2015 blev det tydligt att det fanns behov av att starta projekt även i Sverige. Idag drivs två projekt för nyanlända ungdomar i Södertälje utanför Stockholm.

Traumabearbetning
War Child jobbar i stort med psykosocialt stöd och traumabearbetning vilket också står i fokus i projekten i Sverige. De initierar även mentorsprogram som ger värdefulla insikter och kontakter för ensamkommande ungdomar på väg in i det svenska samhället och arbetsmarknaden.
– Utöver aktiviteter för att samla in pengar såg vi ett behov i att göra lokala insatser för nyanlända flyktingar i Sverige. Vi har tillgång till alla metoder och vi vet hur man jobbar med barn och unga som bär på trauman så varför inte göra en insats även här, menar Linnea.
 

warchildlogokleur.jpg

Peace of Art
För att skapa uppmärksamhet och samla in pengar till det fortsatta arbetet, såväl lokalt som globalt, genomförde War Child projektet Peace of Art på centralstationen i Malmö i slutet av maj 2019. Holmbergs fick möjlighet att sponsra med trycksaker under eventet där barn från Libanons säkra platser ritat teckningar som sedan färdigställdes av barn i Sverige. Genom Skype kunde barnen kommunicera med varandra och upptäcka likheter mellan deras olika verkligheter och världar. De färdiga konstverken såldes till företag och intäkterna gick oavkortat till War Childs fortsatta arbete för barn som är och varit utsatta för krig.

Du har precis läst en artikel ur vår kundtidning Newsroom. Fyll i nedan formulär så sänder vi dig hela tidningen med läsvärda artiklar ur våra kunders och samarbetspartners vardag: