Eventplanering

Hur lyckas man egentligen skapa ett kreativt event och samtidigt hålla koll på alla trådar? Dreambag vet vad de gör och delar med sig av sina huvudingredienser!

Redbull

På uppdrag av eventbyrån Dreambag Event, som i sin tur hade det övergripande produktionsansvaret för eventet, levererade vi trycksaker till eventet Red Bull Gigg, i både stora och små format. George Jonasson, Produktionschef på Dreambag Event, tipsar nedan om vilka ingredienser som gör ett riktigt lyckat event.

Berätta om arrangemanget Red Bull Secret Gig.

Helgens event tillhör inte vanligheterna, men fantastisk roligt att genomföra då man måste bygga upp en evenemangsplats från grunden som skall kunna hantera en stor publik och artister! Detta inkluderar brand- och utrymningsplaner, toaletter, garderober, backstageytor samt en hel scenproduktion.

Genomförandet blev en succé, som man har kunnat läsa om i både Sydsvenskan och Kvällsposten. Både besökare, kund och artister var fantastiskt nöjda, och då är jag också nöjd.

Hur jobbar Dreambag Event med sina uppdrag?

Vi bygger upp alla våra uppdrag och processer på fyra faser.

1) Idé & konceptförankring

2) Planering

3) Genomförande

4) Utvärdering

Ofta rusar man igenom fas 1 och får göra om mycket av arbetet i slutet av fas 2 vilket leder till en betydligt högre risk när man kommer till genomförandet. Vår huvudsakliga styrka och kompetens ligger i att hjälpa våra kunder att hitta rätt ambitionsnivå samt att vägleda i vad som är genomförbart och inte för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt.

Hur kan trycksaker lyfta ett event?

I många fall är trycksaker en central del i genomförandet av ett event. De används primärt till att vägleda och informera gäster och besökare, därför lägger vi enormt stor vikt vid planeringen av just detta. Var ska skyltar placeras? Hur bygger vi publikflöden? Och, vad är den information som vi verkligen vill att man ska se? För när det kommer till just trycksaker till och för event ska de vara övertydliga – det är inte mängden information som avgör om det är tydligt och uppenbart för besökaren eller inte, utan vad som kommuniceras och hur. Jag jobbar alltid efter filosofin och klyschan – less is more!

Vilka fördelar kan komma ur att anordna ett event?

Ja, det är allt mellan himmel och jord! Det beror helt på om det är ett B2B, B2C eller publik event. Men för att nämna några: 

- PR och kundrelationer

- Komma ut med sitt budskap

- Underhålla

- Bygga sammanhållning

- Sätta produkter, processer och andra saker i ett tydligare bättre perspektiv och sammanhang

- Ökad försäljning

Vad levererar ni härnäst?

Fram till jul inviger vi en fjärrvärmeledning, vi är med och genomför Christmas Magic på Sparbanken Skåne Arena i Lund, vi sköter julaktiveringar på Mobilia samt att vi produktionsleder invigningen av Lundaspelen. Efter årsskiftet kommer vi att inviga nya Quality View Hotell i Hyllie, vi kommer att genomföra både Malmö Näringslivsdag & gala samt Lund Grand Prix och mycket mycket annat! 2016 kommer att bli ett spännande år för oss med uppdrag även utanför Sveriges gränser, bl.a. i Dubai.

 

Georges 3 tips för ett lyckat arrangemang:

  1. Planering, planering, planering!

  2. Rusa inte igenom idé och konceptfasen, ge den den tid den behöver för att hitta en röd tråd!

  3. Lägg inte massa tid på detaljer i början av hela processen, det kommer det finns tid till när allt det stora är på plats!

 

Läs mer om Dreambag Event >>