Digital överbelasting?

Det finns en ökande mängd forskning som föreslår att överanvändning av smartphones, surfplattor och datorer är skadlig för hälsan och kan till exempel påverka sömnen och livskvaliteten. Men vad säger marknaden och konsumenterna om det här? Och hur viktigt är det för dem att "logga ut"?

Digital Överbelastning

Via en internationell undersökning av över 10 700 konsumenter, beställd av organisationen Two Sides och utförd av ett oberoende forskningsbolag kan man dra slutsatsen att konsumenterna litar mer på, njuter och får en djupare förståelse av information som läses på trycksaker, med tecken av digital utmattning och oro för säkerhet och integritet. Undersökningen gjordes i 10 länder: Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nya Zeeland, Sydafrika, Spanien, Storbritannien och USA.

Undersökningen fann att 53% av de tillfrågade är oroade över att överanvändning av elektroniska enheter skulle kunna skada deras hälsa.
52% av de tillfrågade tror att de spenderar för mycket tid på elektroniska enheter.
73% av de tillfrågade anser att läsning av tryckta böcker är bättre än att läsa e-böcker.
69% tror att tryckta tidningar är roligare och 62% tror att läsning av tryckta tidningar är bättre än elektroniska alternativ.
Men 69% av alla tillfrågade tror att det är viktigt att "stänga av" och njuta av att skriva ut mer.

Hela rapporten kan läsas på https://goo.gl/3mwpM5 eller på http://www.se.twosides.info/

 

Vill du veta mer?