Att planera produktionen av din trycksak

Holmbergs har kompetens inom alla områden, från idé till levererad produkt och hjälper dig gärna genom alla led i processen.

Holmbergs Blogg

För att kunna planera sin tryck­saksproduktion är det viktigt att veta vad nästföljande steg i processen innebär och har för förutsättningar - så att arbetet kan anpassas därefter. Efterbehandling kan som exempel påverka tryckmetod och pappersval på samma sätt som pappersvalets ytvikt kan påverka distributionskostna­derna. Upplösningen på bilder kan i sin tur vara avgörande för trycksakens storlek etc.

 

 KREATIVT ARBETE

En trycksaksproduktion brukar börja med det kreativa arbetet. Redan i detta stadie behöver de strategiska valen av papper och tryckmetod tas. Innan du börjar designa din produkt på datorn kan det därför vara till nytta att redogöra dina ideér med penna och papper. Bestäm vilket syfte och vilken effekt du vill åstadkomma, fun­dera över färgval och börja redan här fundera över material och tryckmetod. Har du några bra bilder att använda och hur stora skall dessa i så fall vara, vilken text vill du använda och var ska denna placeras i förhållande till bilder och illustrationer? Gör en skiss över dina olika ideér och bestäm vilka du ska prova att genomföra framför datorn. Detta sparar tid eftersom du med papper och penna snabbt får en uppfattning över vad som faktiskt kan fungera.

LAYOUT

Därefter följer layoutarbetet vilket kan sammanfattas som behandling av bild och text. Tänk på att korrekturläsa eventuell text redan i detta stadie för att undvika onödiga stavfel. Adobe Indesign är ett vanligt layoutprogram som kan exportera tryckfärdiga PDF:er och som vi på Holmbergs använder. För bildredigering används ofta Adobe Photoshop. Tänk på att se efter om dina bilder har rätt upplösning för ändamålet. Bilder bör ha en upplösning på minst 300 ppi i skala 1:1 i dokumentet om de är avsedda för tryck. Vill du trycka i storformat kan det räcka med en upplösning på 150 ppi. Prova dina olika ideér – skriv ut dem för att kunna utvärdera – och välj därefter den layout som är bäst. Tänk på att inkludera skärmärken och utfall när du exporterar en tryckfärdig pdf.

PREPRESS

Efter det att layouten godkänts och korrekturlästs går trycksaken genom ett pre­pressarbete. Här kontrolleras originalets kvalitet för att därefter tryckanpassas. Om trycksaken ska tryckas med hjälp av offsetteknik görs en utskjutning vilket innebär att trycksakens olika delar placeras ut på ett ark för att passa på en tryckplåt.

TRYCKNING

När ett provtryck godkänts är det dags för tryckning. Holmbergs trycker med teknikerna offset och digitaltryck i både små och stora format. Vi har även en boklina som trycker böcker i alla olika upplagor. Med dagens teknik kan böcker tryckas efter behov vilket gör att du inte längre behöver trycka stora upplagor som sedan lagras. Denna metod kallas print-on-demand och är en växande trend i vår behovsanpassade samtid.

EFTERBEHANDLING

Detta är det sista steget innan den färdiga trycksaken kan distribueras. Efterbehandlingen kan se olika ut beroende på trycksak och innefattar allt från hålning, stansning och falsning till bigning, skärning och häftning. Som ytbehandling kan trycksaken lackas, lamineras, folieras etc. Möjligheterna är oändliga.

DISTRIBUTION

När trycksaken är färdig är det dags för distribution. Vid stora upplagor kan distributionen kosta förhållandevis mycket. Därför är det, som tidigare nämnt, viktigt att tänka på materialanvändningen redan i de inledande faserna. Holmbergs distribuerar, med hög leveranssäkerhet, dina trycksaker över hela världen.