FAQ

Tryckbranschen kan ibland vara lite knepig med alla dess termer och tekniska parametrar. Inga problem, vi svarar på de vanligaste frågorna.

FAQ

Format

Vilken storlek har de vanligaste kuverten?

Här hittar du vanliga kuvertformat – först höjden, sedan bredden.

C5  162 x 229 mm

C4  229 x 324 mm

E65 110 x 220 mm

C6  114 x 162 mm

Vilken storlek har de vanligaste A-formaten?

A-formatet är det mest förekommande pappersformatet i Europa. A0 är 841 x 1189 mm och är detsamma som en m2. Av en A0 får man ut 16 A4-ark. Formatet bygger på principen att man halverar tvärs den långa kanten.

Pappersformat anger alltid bredden först, sedan höjden.

A6  105 x 148,5 mm

A5  148,5 x 210 mm

A4  210 x 297 mm

A3  297 x 420 mm

A2  420 x 594 mm

A1  594 x 841 mm

A0  841 x 1189 mm

Hur mycket väger min trycksak?

Vikten beror på antal sidor och ytvikt på pappret. Listan avser en A4-trycksak och anger vikt i gram.

Bilder

Vad är vektorgrafik?

Istället för pixel- eller rasteruppbyggda bilder och illustrationer kan man skapa illustrationer som består av matematiska angivelser för streck och kurvor.

Eftersom det är siffror och tal i bakgrunden är det lätt att förstora och förminska illustrationerna hur mycket som helst utan några kvalitetsförluster. Används ofta i logotyper och skapas i t ex Adobe Illustrator.

I vilken upplösning behöver bilderna vara?

Kravet på bildupplösning varierar beroende på tryckteknik.

Offset och digitaltryck = 300 dpi
Storformat: Minimum vid inomhus (betraktas på nära håll) = 120 dpi
Minimum vid utomhus (betraktas på långt håll) = 50 dpi

Går man under dessa rekommendationer kommer bildkvaliteten i trycket att påverkas.

Den tryckta produkten ser inte alls ut som den utskrift jag gjorde hemma! Varför?!

Det beror på att vi använder olika papperskvaliteter och olika tekniker för att få färg på pappret.

Din skrivare hemma är med största sannolikhet en bläckstråleskrivare, en s.k. inkjet. Den är bra på att skapa kraftiga mättade färger på ett specialpapper, ibland med upp till 12 olika färgpatroner. När vi producerar ditt jobb använder vi oss av tryckpressar som i de flesta fall bara jobbar med 4 färger (Cyan, Magenta, Yellow, Black). Vi trycker dessutom inte på samma papper (oftast används ett dyrare papper hemma då man vanligtvis bara skriver ut ett fåtal exemplar).

Vi jobbar ständigt på att bli bättre på att uppnå kundens förväntningar men man bör vara medveten om att det finns vissa begränsningar i tekniken. Bäst färgkontroll får du när du tittar på det korrektur/förprovtryck som du får av oss innan produktion. Då använder vi oss av en skrivare som är kalibrerad och profilerad för att efterlikna det slutliga resultatet. I fallet med digitaltryckpress så kommer korrekturet direkt ur den maskin som ska framställa slutupplagan.

Ska jag använda/spara bilderna i RGB eller CMYK?

Det går bra med vilket som, bara du anger vilken färgrymd du använt.

För att konvertering mellan olika färgrymder ska kunna ske så korrekt som möjligt, behöver vi veta vilken färgrymd du sparat dina bilder i. Detta kan du kontrollera i Adobe Photoshop under BILD/TILLDELA PROFIL.

AdobeRGB1998 tillhör en av de största RGB-färgrymderna och sRGB är det vanligaste i digitalkameror, bildskärmar och bildhanteringsprogram. Dessutom är sRGB oftast det som är förvalt om du inte gjort några inställningar varför vi antar att det är sRGB om du inte uppger något annat.

Vad är en ICC-profil?

En ICC-profil är en beskrivning av en enskild apparats eller maskins egenskaper. Vid en profilering identifierar man apparatens/maskinens egenheter och med hjälp av ICC-profilen beskrivs dessa.

Kan jag få era ICC-profiler?

Hämta här våra ICC-profiler här >>

Har du några frågor angående våra ICC-profiler, var vänlig kontakta anders.sandstrom@holmbergs.com.

För att dra nytta av ICC-profiler behöver man minst två stycken, en för indata och en för utdata.

Om det handlar om att förhandsgranska ett tryckresultat på skärm behöver du en ICC-profil som beskriver din bildskärms egenskaper samt en profil som beskriver tryckpressens egenskaper. Mellan dessa två sker en konvertering så att resultatet som visas är så likt slutresultatet som möjligt. Vi kan bara tillhandahålla ICC-profilen för den tänkta tryckpressen, skärmprofilen måste du skapa själv då denna är unik för din skärm. Men för att korrekt kunna använda den ICC-profil som vi ger dig tillgång till, krävs det att du använder en korrekt skärmprofil. Den ICC-profil som du kan få av oss är uppmätt på vårt standardpapper. Om du gör ett annat pappersval eller produktionen kräver ett annorlunda papper kan det uppstå skillnader i kulörnyanser.

"En grundförutsättning för all kulörhantering är att man har stabiliserat och kalibrerat enheterna i sitt system. Det innebär att all utrustning ger samma förutbestämda resultat hela tiden. Innan detta är uppnått är det ingen idé att man tar fram ICC-profiler eller inför kulörhantering eftersom resultatet ändå inte kommer bli förutsägbart så länge utrustningen varierar sitt resultat. En ICC-profil är en beskrivning av en specifik utrustning vid ett visst förhållande. Gäller inte detta förhållande, gäller heller inte ICC-profilen. Gäller inte en av alla ICC-profiler i ett kulörhanteringssystem, fungerar inte systemet. All utrustning såsom scannrar, skrivare, skärmar och tryckpressar måste alltså ge samma resultat över tiden för att kulörhantering ska fungera." (Citat från Grafisk Kokbok 3.0)

I vår vardag använder vi även två ICC-profiler för att förprovtrycket ska efterlikna pressens resultat så mycket som möjligt, en för tryckpressen och en för förprovtrycksskrivaren.

Tryckfärdiga filer

I vilket filformat ska jag leverera mitt tryckunderlag till Holmbergs?

Tänk på att kontrollera så att utfall med 5 mm finns med i dokumentet. Ta bort ej använda länkar och färger som inte är aktuella i dokumentet.

Konvertera eventuella dekorfärger till CMYK om du inte har för avsikt att trycka med dekorfärger.

Se till att bilderna håller tryckkvalitet, d.v.s. bilder bör ha en upplösning på minst 300 ppi i skala 1/1 i dokumentet.

Skapa pdf:er som enkelsidor - EJ som uppslag.

Det går utmärkt att lämna öppna InDesign-dokument som packats inifrån InDesign så att alla länkar och fonter inns bifogat.

Viktigt att tänka på! 

Digitaltryck
Vi kan ta emot bilder i både RGB och CMYK. Rekommenderade färginställningar för RGB är ”Adobe RGB” och för CMYK ”Coated FOGRA39”. Meddela oss gärna vilken färginställning du har använt när du levererar en tryckfärdig PDF.

Offset
Använd inte PMS-färg i ditt material om den inte ska tryckas som en extra dekorfärg. PMS följer gärna med in i dokumentet när man monterar logotyper etc.

Är produktionen större än 8 sidor och det är bildretouch och textändringar inblandat är det bättre med ett öppet dokument med länkade bilder och teckensnitt.

Behöver jag göra dokumentet i 100%?

När du gör original i mindre storlek, t ex A4-format, är det bäst att jobba i 100%. Vid storformatsproduktion behöver du inte göra ditt original i verklig storlek (100%), men tänk på att jobba proportionerligt när det gäller dokumentformat.

En skylt som ska ha slutformat 700x1000 mm är i 25% 175x250 mm. När upplösning på bilder anges är detta i 100%. Görs ett original i 25% innebär det att bilderna måste ha fyra gånger högre upplösning i dokumentet än som eventuellt angetts i originalspecifikationer.

Vad är utfall och hur mycket behöver jag?

Utfall är när t ex bilder går en bit utanför dokumentet.

Få maskiner har möjlighet att trycka ända ut till kanten på arket. Oftast behöver maskinen föra arket framåt genom att hålla i någon del av papperet. För att bilder i slutprodukten ska kunna gå ända ut till kanten behöver man då skära av en liten bit av papperet.

Du ser alltså till att bilder, illustrationer, tonplattor och linjer som du vill ska gå ända ut på papperet ligga ”över” kanten på slutformatet när du gör originalet. Detta för att inte riskera att få en vit kant när materialet renskärs efter tryckningen. Tänk också på att inte lägga texter för nära ytterkanterna i dokumentet. För att markera vad som är utfall och slutformat används skärmärken/tryckmärken. Ett standardmått på utfall när det gäller normalstora trycksaker är 5 mm men vi kan klara oss med 3 mm. Vid storformatsproduktioner kan det vara lämpligt att ha minst 10 mm utfall.

Har ni förinställningar för skapande av PDF?

Ja. Du kan ladda hem förinställningarna här:

 Holmbergs_PDFx4.joboptions

Hur skapar jag en PDF i InDesign?

Följ anvisningarna i galleriet nedan. Skärmdumparna visar processen i InDesign gjord i Mac.

Anvisningarna förutsätter att du installerat våra inställningar (joboptions) som du hittar här:  Holmbergs_PDFx4.joboptions

Kontrollera att dina bilder har utfall om layouten kräver det, dvs. bild utanför den svarta ramen som markerar pappersformatet.

Ritningsprintning

Behöver min ritning vara i rätt skala när ni ska printa den?

Nej, vi kan skaländra ritningar enligt önskemål både vid utskrift från digital fil och vid kopiering. Skaländring kan också göras vid skanning.

Vad printar ni på för papper?

Standardpapperet är vitt 80 g papper som vi printar på i färg och sv/v men vi kan även printa på tjockare papper än så. Ritningar kan som exempel printas på arkivbeständig film eller färgat papper – brunt, rosa och blått – men då är det sv/v print som gäller.

Kan ni scanna ritningar?

Ja, vi skannar ritningar direkt till tif, Cals eller pdf format. Ritningarna kan vara printade på papper och film. Maxformatet på ritningar för skanning är dock 914 mm.

Hur stort kan ni printa på ritningsavdelningen?

Vi kan printa upp till A0 bredd (841 mm) och löpmeter. Behöver det skrivas ut i större format kan vår storformatsavdelning hjälpa till men trycktekniken är inte kvalitetssäkrad för ritningsprintning.

Kan ni printa mina ritningar i färg?

Ja.

Vilka filformat vill ni helst printa ritningar från?

Formaten vi helst arbetar från är pdf, plt, tif och Cals men vi arbetar givetvis även utifrån andra filformat.

Färger

Vad är NCS?

Ett svenskt kulörsystem som används mest inom textil- och måleribranschen.

Det finns speciella konverteringsguider som översätter NCS (Natural Color System) till CMYK.

Vad är RGB och CMYK?

RGB och CMYK är två olika kulörsystem.

RGB är ett kulörsystem som återger eller fångar färger med de tre grundfärgerna – rött, grönt och blått – samt ljus, t ex i form av bildskärm, tv, projektor eller digitalkamera.

I systemet som kallas för CMYK skapas kulörerna av de fysiska tryckfärgerna Cyan, Magenta, gul (Yellow) och svart (blacK). Det är i tryck och färgskrivare som CMYK används.

RGB-systemet innehåller en betydligt större färgrymd än CMYK-systemet och därför är det viktigt att konverteringen från RGB till CMYK sker på ett korrekt sätt.

Vad är Pantone?

Pantone är ett dekorfärgsystem.

Detta använder man när man vill trycka specifika kulörer – dekorfärger (spot colour) – som kan vara svåra att återge i fyrfärgstryck eller om man bara ska trycka en färg. Med tryck i Pantone-färger får man ingen rastrering som det blir i fyrfärgstryck. Förkortningen PMS (Pantone Matching System) används oftare än Pantone.

Det finns speciella färgguider som visar de olika PMS-färgernas kulör. Det finns också de guider som omvandlar Pantone till CMYK. Det går dock inte att få en exakt Pantonefärg i fyrfärgstryck utan det blir ofta en annan kulör.

Vad är HKS ?

HKS är ett dekorfärgsystem precis som Pantone som används främst i Tyskland.

ICC - profiler

Holmbergs ICC-profiler

ALG 10

Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer (ALG 10)

Välkommen att kontakta oss:

Telefon: 040 660 66 00

Adress: Långhusgatan 7,

215 86 Malmö