(15 exemplar avgår och distribueras, 8 ex till MAU, 7 ex enligt pliktlagen)
410kr /h ex. moms