Lundamaterialet

Beställ Lundamaterial direkt från Holmbergs.

Lundamaterialet är det första publicerade språktestet för språkstörda barn i Sverige och det har nu varit i flitigt bruk under 40 år.

Holmbergs gjorde 2015 en omarbetning av materialet och därefter har en, för svenska förhållande, mycket gedigen åldersnormering utförts. Detta ökar materialets användbarhet och undersökarna får fram en betydligt säkrare och bättre bild av barnens språkliga utvecklingsnivå. Det kan användas för barn från ca 3 års ålder. Lundamaterialet innehåller nu en bilddel och en manual. Undersökningsblanketter kan kopieras kostnadsfritt. Pris 1650 kr inkl moms.

Materialet kan beställas från:  (Frakt samt fakturaavgift på 70kr tillkommer)
Holmbergs i Malmö AB
Box 25, S-201 20 Malmö
040 660 66 60
distribution@holmbergs.com

Protokoll laddas ner här:
Protokoll Lundamaterialet

För undersökning av språklig utvecklingsnivå hos barn med annat modersmål än det undersökta med "Lundamaterialet" finns kompletterande information här.

Information kan inhämtas på följande språk:

Danska
"Historien om Gunilla"
Dansk registreringsark

Isländska
Lunda_IS
Skraningarblað

Norska
Fortellingen om Mia
Notathefte

Svenska
"Berättelsen om Lena"
Blankett - svenska som andraspråk
Artikel av Berit Tybrand

Svensk delnormering av Lundamaterialet och en undersökning av prepositioner och komparationsformer hos barn i åldrarna 3:0–5:11 år

Svensk delnormering av Lundamaterialet för åldrarna 3:0–5:11 år och undersökning av materialets effektivitet

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar: