Kärnvärden

Service, kvalitet & innovation

Holmbergs Kärnvärden

Våra kärnvärden används för att berätta om Holmbergs i mjuka värden. De påminner och talar om inom vilka områden vi på Holmbergs valt att lägga fokus på och genomsyrar vårt dagliga arbete i stort och smått.

Stolthet lägger grunden till vad Holmbergs är idag. Stolthet för regionen, människorna som har format oss och för viljan att göra vår omvärld bättre. För vår innovationsanda och för våra kollegors erfarenhet. För att vara en del av något stort. För marknadens förtroende för oss som partner.

Ödmjukt utvärderar vi våra prestationer, tar lärdom och utvecklas av varje uppdrag vi tar oss an. Det här är Holmbergs.

Service

Service

Med personlig kontakt och stort engagemang sörjer vi för att våra kunder ska känna sig fullständigt trygga genom produktionens olika delmoment.
kvalitet

Kvalitet

Vi arbetar ständigt efter att leverera högkvalitativa produkter. Enbart det bästa är gott nog.
Innovation

Innovation

Med innovation som drivkraft är vi, efter snart 115 år, fortfarande ledande i branschen inom tryckteknik och informationshantering.

Välkommen att kontakta oss:

Välkommen:

040 660 66 00

Långhusgatan 7,

215 86 Malmö