ICC-profiler

Här hittar du Holmbergs ICC profiler.

Har du några frågor angående våra ICC-profiler, var vänlig kontakta anders.sandstrom@holmbergs.com.

icc-profil.jpg

För att dra nytta av ICC-profiler behöver man minst två stycken, en för indata och en för utdata.

Om det handlar om att förhandsgranska ett tryckresultat på skärm behöver du en ICC-profil som beskriver din bildskärms egenskaper samt en profil som beskriver tryckpressens egenskaper. Mellan dessa två sker en konvertering så att resultatet som visas är så likt slutresultatet som möjligt. Vi kan bara tillhandahålla ICC-profilen för den tänkta tryckpressen, skärmprofilen måste du skapa själv då denna är unik för din skärm. Men för att korrekt kunna använda den ICC-profil som vi ger dig tillgång till, krävs det att du använder en korrekt skärmprofil. Den ICC-profil som du kan få av oss är uppmätt på vårt standardpapper. Om du gör ett annat pappersval eller produktionen kräver ett annorlunda papper kan det uppstå skillnader i kulörnyanser.

"En grundförutsättning för all kulörhantering är att man har stabiliserat och kalibrerat enheterna i sitt system. Det innebär att all utrustning ger samma förutbestämda resultat hela tiden. Innan detta är uppnått är det ingen idé att man tar fram ICC-profiler eller inför kulörhantering eftersom resultatet ändå inte kommer bli förutsägbart så länge utrustningen varierar sitt resultat. En ICC-profil är en beskrivning av en specifik utrustning vid ett visst förhållande. Gäller inte detta förhållande, gäller heller inte ICC-profilen. Gäller inte en av alla ICC-profiler i ett kulörhanteringssystem, fungerar inte systemet. All utrustning såsom scannrar, skrivare, skärmar och tryckpressar måste alltså ge samma resultat över tiden för att kulörhantering ska fungera." (Citat från Grafisk Kokbok 3.0)

I vår vardag använder vi även två ICC-profiler för att förprovtrycket ska efterlikna pressens resultat så mycket som möjligt, en för tryckpressen och en för förprovtrycksskrivaren.

knapp_obestruket_240.jpg

 

Klicka på bilden till höger för att ladda ner Obestruket 240

knapp_bestruket_280.jpg

 

Klicka på bilden till höger för att ladda ner Bestruket 280

instruktioner.jpg

 

Läs våra instruktioner om hur du tilllämpar ICC-profiler i Photoshop!

Hittar du vad du söker?

Långhusgatan 7, 215 86 Malmö

Postadress: Box 25, 201 20  Malmö

Växel: 040 660 66 00 (Lunchstängt 12.00-13.00)

Öppet vardagar 08.00-17.00