Att ingå i ett nätverk ger fler möjligheter och extra styrka

IPN – International Printers Network är ett globalt nätverk av grafiska serviceföretag. Idén med nätverket är att ge lokal service till företag som arbetar internationellt.

Intercopy AB – Ett rikstäckande nätverk av avancerade serviceföretag för tryck, kopiering och digital informationshantering. Genom intercopy.net erbjuder vi kunden en gemensam arbetsyta på webben som skapar ordning i projektets samtliga handlingar.