Vårt synsätt

Holmbergs arbetar tillsammans med kunderna mot ett gemensamt mål. Genom att lära känna verksamheten och förstå hur kunden arbetar kan vi med vår kunskap och erfarenhet hjälpa till att utveckla och förbättra kommunikations- och informationsflödet så att det blir mer effektivt – både ur tids- och kostnadsperspektiv.

Holmbergs hjälper till att utvärdera grafiska processer och produktioner för att få maximalt resultat utifrån vad tekniken erbjuder. Det är vår uppgift att se till att kunderna känner till de möjligheter som finns så att de hela tiden kan ta sin marknadskommunikation till en ny nivå och bli ännu effektivare.

Holmbergs erbjuder lösningar som innebär effektivare hantering av trycksaker, oavsett om det är marknadsmaterial, butikskampanjer, manualer eller läromedel.

Våra digitala system med web to print-lösningar i kombination med ett komplett tryckeri med digitaltryck, offset och storformat samt lager och distribution, gör att vi har kontroll över hela flödet.

Vi ska vara den självklara samarbetspartnern när det gäller grafisk produktion och tryckeritjänster av marknads- och informationsmaterial, framför allt i Malmö och Öresundsregionen men även nationellt och internationellt.

Tryck online i Malmö