Svanenmärk dina trycksaker

Holmbergs är ett Svanenmärkt tryckeri som har licens för hela verksamhetens produktion. Licensen innebär att företaget har visat att det uppfyller en rad miljökrav, som i första hand omfattar tryckprocessen. Svanen premierar produktion som gör det enklare att återvinna trycksaker och Svanens miljökrav ger oss riktlinjer för hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Svanenmärket på en trycksak visar att hela produktionen är miljögranskad – från papper till repro, tryck och efterbehandling. För att Svanenmärka din trycksak måste du samarbeta med ett Svanenmärkt tryckeri vilket Holmbergs givetvis är. Vi vill göra det enklare för dig att Svanenmärka dina trycksaker så att det syns att ditt företag engagerar sig.

När får jag Svanenmärka min trycksak?
Minst 90 % av trycksakens totala vikt ska bestå av godkänt/miljömärkt papper. För böcker, kataloger, mappar, pärmar, block, häften och blanketter är kravet 80 %.

En lista med papper som uppfyller Svanens krav hittar du här.

När du laminerar eller UV-lackerar din trycksak måste du alltid prata med din projektledare för att kontrollera att dessa processer uppfyller kraven för Svanenmärkning.

Hur Svanenmärker jag min trycksak?
Uppfyller din trycksak kraven för Svanenmärkning får du använda Svanens logotype. Fråga gärna din projektledare om det är något som känns oklart.

Det är viktigt att du informerar din projektledare om att du har använt Svanensymbolen i din trycksak när du gör din beställning. Beställer du via vår hemsida anger du detta i fältet "Meddelande".

Svanenlogotyperna som går att ladda ner här på vår hemsida har Holmbergs licensnummer för, vilket innebär att de bara får användas på trycksaker som produceras av Holmbergs.

Här hittar du tryckbara Svanen-logotyper.

Texten ska vara svart men om bakgrunden är för mörk får texten vara vit.
Den gröna färgen som ingår i Svanenlogotypen är PMS 347 U eller CMYK 100 % cyan, 80 % gul.

Om jag har frågor?
Din projektledare kan hjälpa dig med svar på dina frågor. Henry Sivula, vår miljö- och kvalitetsansvarige, kan också hjälpa till med svar på frågor inom detta område. Henry når du på 040 660 66 41 eller henry.sivula@holmbergs.com

Om jag gör fel?
Har du märkt en trycksak felaktigt kommer vi att kontakta dig och informera om varför vi måste ta bort märkningen. Finns det möjlighet både ur produktions- och tidsaspekt försöker vi tillsammans hitta en lösning så att du kan behålla Svanenmärkningen.