Klimatkompensera dina trycksaker

Som ett steg i vårt mål att bli klimatneutrala kan vi nu erbjuda våra kunder att kostnadsfritt klimatkompensera sina trycksaker. Vi på  Holmbergs jobbar aktivt med att minska vår miljöpåverkan och försöker även påverka kunder och leverantörer att göra gröna val.


Vi har valt att klimatkompensera våra huspapper vilket betyder att de totala koldioxidutsläppen som uppstår under produktion och transport är kompenserad i form av projekt som motverkar växthuseffekten på vår planet. För att visa att din trycksak inte har påverkat miljön negativt, har vi rätt att märka den med vår nya klimatsymbol om den är tryckt på något av våra huspapper. Symbolen visar att pappret är klimatkompenserat och att du har gjort något extra för miljön.

Hur räknar man ut koldioxidutsläppet för ditt papper?
För att räkna ut koldioxidutsläppet för pappret tittar man på utsläppen från massatillverkningen och från pappersbruket där det tillverkas. Därefter beräknas vilka utsläpp tillverkarens inköpta el orsakar och slutligen läggs utsläppen för transporterna till.

Våra bidrag planteras i Moçambique
Skogen har en mycket viktig roll för klimatet eftersom den tar upp en stor del av all den koldioxid som släpps ut till atmosfären. Sverige har gott om skog, en ansvarsfull skogsindustri och lagstiftning om nyplantering. Men växthuseffekten är ett globalt problem och en av orsakerna är den avskogning som pågår i stora delar av den tredje världen. Genom vår pappersleverantör Map stöder vi ett hjälpprojekt i ett av världens fattigaste länder, Moçambique. Avgifterna för att klimatkompensera vårt papper går oavkortat till Plan Vivos projekt i kommunen N´hambita och de bönder som bor i denna buffertzon till nationalparken Gorongosa. Plan Vivo arbetar i flera utvecklingsländer enligt ett framgångsrikt system för hjälp till självhjälp. Projektet i Moçambique är främst inriktat på trädplantering och skötsel av odlings- och skogsområden. Syftet är att utveckla en hållbar livsstil, höja levnadsstandarden och säkra den biologiska mångfalden lokalt – samt att öka upptaget av koldioxid globalt. Läs gärna mer om Plan Vivo på www.planvivo.com

Så här gör du för att klimatmärka din trycksak
När du ber om offert eller lägger din beställning väljer du Galerie Art eller Scandia 2000 som är de papper vi har valt att klimatkompensera. Kartongen White Duo är även den klimatkompenserad. Det går även att kombinera denna märkning med Svanenmärkning. Båda dessa miljömärkningar är helt kostnadsfria för våra kunder. Fredrik Borg är miljö- och kvalitetsansvarig på Holmbergs och kan också hjälpa till med svar på frågor inom detta område. Henry når du på 040 660 66 16 eller fredrik.borg@holmbergs.com

Välj Galerie Art Silk, Galerie Art Matt, Galerie Art Gloss, Scandia 2000 eller White Duo – välj klimatkompenserat.
Här hittar du logotyper för klimatkompenserad trycksak.