Holmbergs är givetvis FSC®-certifierade

Vi är certifierade enligt FSC® – Forest Stewardship Council® C068052 . Märkningen är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC®:s regler värnar om ett hållbart skogsbruk och markens framtida förmåga att bära skog. Men reglerna slår även vakt om säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen, urbefolkningars rättigheter samt hotade djur och växter.

Som grafiskt företag är pappret Holmbergs största och viktigaste råvara. Vi använder varje år cirka 750 ton papper. Vi är rädda om vår miljö och vill därför också värna om ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Genom märkningen kan vi spåra trycksaken tillbaka genom tryckproduktionen, vidare till pappersbruket, massatillverkaren och slutligen till den skog där träden till trycksaken växte.