Lediga tjänster

Holmbergs är tryckeriet som möter marknadens behov för att optimera kommunikation i såväl digitala som analoga kanaler, från produktion till distribution. Vi tror att helheten skapar mervärde.

Hur vi kommunicerar och hanterar information förändras ständigt. Nya kundbehov, ny teknik, globalisering och ökade effektivitetskrav driver utvecklingen framåt. Den moderna informationstekniken skapar hela tiden nya förutsättningar för att förädla, reproducera, distribuera och förvalta information. Detta möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv informationshantering. Holmbergs hjälper er att ta del av de senaste innovationerna inom kommunikationshantering, från produktion till distribution.

Sedan våren 2014 ingår Holmbergs i Paragon Group som med tekniskt innovativa lösningar underlättar kunders informationshantering över hela världen. Paragons förvärv av Holmbergs har inte enbart inneburit ett utökat tjänsteutbud utan även stärkt Holmbergs ställning internationellt.